Gaasikorstnad

Gaasikamina puhul pole vaja traditsioonilist korstnat – vaid hoopis kontsentriline õhu/lõõri süsteemi. Tegemist on topelttoruga, mis tuleb juhtida välja - välistorus tõmbab gaasikamin põlemiseks õhku sisse ja sisetorus paiskab gaasikamin põlenud gaasid välja.