Korstnad-Vilpra-tehases-pulbrivarvi-kuumutus-ahju-10m-1.jpg

Vilpra moodulkorstnad

Vilpra moodulkorstnad – Turvaline ja soodne korsten.

Moodulkorstnad – korsten, mille paigaldamisel kasutatakse kokkusobivate korstnaosade kombinatsiooni, toodetud või määratletud ühe tootja poolt, kellel lasub tootevastutus kogu korstna eest.

Raidkivi OÜ esindab Eestis Leedu moodulkorstnate ja suitsutorude tootjat VILPROS PRAMONĖ UAB.
Küttekollete (katelde, kaminate jne) ohutu ja kindla töö tagamiseks on oluline osa korstnal. Tänapäevaste kõrge efektiivsusega ahjude ja katelde väljuvate suitsugaaside temperatuur on madalam kui traditsioonilistel ahjudel, mis põhjustab kondensaadi teket telliskorstna siseseinale ja soodustab selle lagunemist. Metallkorstnate sisepind soojeneb kiiresti, samas takistab soojusisolatsioon korstna kiiret jahtumist, mis vähendab põlemissaaduste kondenseerumist korstna sisepinnale.

KORSTNAD: Pakume roostevabast terasest toodetud korstnaid, painduvaid lõõritorusid, lõõrivooderdiseks üheseinalisi jäikasid torusid ja isolatsioonisüsteemiga kahekordse seinaga korstnaid. Meie korstna süsteemid on sertifitseeritud vastavalt ELi standarditele EN 1856-1:2003 ja EN 1856-2:2004 nõuetele ja kõikidele toodetele on märgistatud “CE” märk.

Roostevabast terasest korstnasüsteemide müügi- ja paigaldamisega tegelevatel ettevõtetel, ehitusfirmadel, kaminasalongidel, korstnate valdkonnas tegelevatel eraettevõtjatel, kutsetunnistusega pottseppadel, korstnapühkijatel ja korstnapaigaldajatel võimaldab kvaliteetne moodulkorsten ehitada ning paigaldada kütteseadmeid ehitusobjektidele kus see kindlat vundamenti vajavate korstnatega ei ole võimalik.


Vilpra moodulkorstnad eelised:

 • Kõrgeim PREMIUM-kvaliteet metall moodulkorstnad turul;
 • Moodulkorstnad on töökindlamad ja vastupidavamad;
 • Parem välimus.
 • Lihtsam ja kiirem paigaldus (paigaldajale);
 • Korsten kompenseerib täielikult temperatuuripaisumisest tingitud paisumisi ja pikenemisi;
 • Isolatsioonivill on minimaalse tihedusega 180 kg/m³, mis puhutakse moodulitesse kõrgel survel;
 • Isolatsioonivill on täiesti sideaine vaba;
 • Kui isolatsioonivillas puudub sideaine, siis ei saa ka tekkida üle +250° kõrgematel korstna temperatuuridele sideaine aurustumist (kadumist);
 • Tiheda isolatsioonivilla kasutusele võtuga vähenesid nõutavad ohutuskaugused põlevmaterjalidest kui korstnamooduleid ei värvita;
 • Korstnamooduli mõõdud alates Ǿ80 mm kuni Ǿ600 mm (siseturu).
 • Õhem kuid palju tihedam isolatsioon, tänu millele kasutustingimused samad mis vana 50 mm isolatsiooniga moodulkorstna puhul;
 • Õhema isolatsiooniga torud vajavad vähem ruumi
 • Parem väljanägemine ja väiksem tuulekoormus;
 • Isolatsioonivilla tihedus 180 kg/m³
 • Garantii 10 aastat


ISOLATSIOONIGA MOODUL-KORSTEN

Vilpra Chimneys moodulkorstnad on valmistatud roostevabast happekindlast ja nõgipõlemiskindlast terasest EN 1.4404 (AISI 316L), materjali
seinapaksus 0,5mm – 1mm.

Topeltseintega moodulkorstna soojusisolatsiooniks kasutatakse kemikaalidele vastupidavat, tulekindlat ja ökoloogiliselt puhast isolatsioonimaterjali, mille tiheduseks on 180 kg/m3.

Kõigil korstnasüsteemi elementide valmistamiseks kasutatud materjalidel on sertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid ning need ei ole inimese tervisele ohtlikud.

Moodulkorstnate väliskest on valmistatud roostevabast terasest – viimistlus poleeritud.
Korstna markeering: EN 1856-1 T600-N1-W-Vm-L50050-G100

* sisetoru diameeter 80 – 600mm

Sisetoru ja väliskesta vahel on isolatsiooniks 25mm või 50mm kivivilla, mille maksimaalne töötemperatuur on 1000ºC.

Moodulkorstnate paigaldus

Korstnad paigaldatakse vastavalt nõuetele. Kõik moodulid liituvad üksteisega lihtsalt ja kindlalt. Komplektis on kõik vajalikud detailid, mis võimaldavad paigaldada igasuguse kujuga korstnaid.
Isoleeritud moodulkorstnate paigaldus ja hooldus on lihtne.
* korstnad ei vaja vundamenti
* korstnad sobivad paigaldamiseks välja kui ka hoone sisse
* korstnad sobivad kõikidele katla tüüpidele, kaminatele ja ahjudele
* korstnad sobivad nii tahke-, vedel- kui ka gaasikütusele
* korstnad ei nõua kulukaid puhastusmeetodeid

* Korstna puhastamiseks tohib kasutada vaid plastikust või nailonist harjasid!


JÄIGAD SOOJUSTAMATA SUITSUTORUD
Soojustamata torusid kasutatakse katelde, kaminate ja ahjude ühendamiseks korstnalõõriga, aga samuti olemasolevate telliskorstnate sisekestaks. Sisekesta paigalduse lihtsustamiseks juba olemasolevasse kanalisse võivad torud olla ümmarguse või ovaalse ristlõikega. Kõik moodulid liituvad üksteisega lihtsalt ja kindlalt. Komplektis on kõik vajalikud detailid, mis võimaldavad paigaldada igasuguse kujuga korstnaid. Ümmargused torud ühilduvad omavahel ainulaadse klikk süsteemiga, mistõttu ei ole vaja liitmike tihendamiseks vaja täiendavalt kasutada kalleid kuumuskindlaid materjale.

Materjal
Jäigad soojustamata suitsutorud on valmistatud happe- ja kondensaadikindlast roostevabast terasest (AISI 316L).

MATERJALI TEHNILISED ANDMED
* Roostevaba teras AISI 316 L/N; 1,4404 0,5-1,0 mm; töötemperatuur kuni 600 C, lühiajaline kuni 1000ºC
* Soojusisolatsioon RockWool

SERTIFIKAADID
Vilpra Chimneys isoleeritud moodulkorstnad vastavad EL nõuetele ja omavad CE sertifikaati!


ISOLEERITUD MOODULKORSTEN

Kaheseinalised metallist korstnad on valmistaja tehases turvaliselt isoleeritid. Korstnad tuleb paigaldada järgides Vilpros Pramone paigaldusjuhendit ja Eesti Vabariigis kehtivaid tuleohutusnõudeid. Õigesti paigaldatud ja hooldatud korstnad on turvalised ning tagavad ahjule, kaminale, pliidile, katlale või saunakerisele piisavalt hea tõmbe iga ilmaga.


Korstnatorud ehk suitsutorud on vajalikud kamina, ahju, pliidi, katla või saunakerise ühendamiseks olemasoleva korstnaga. VILPRA roostevabast terasest klikiga suitsutorud on kvaliteetsed, mistõttu sobivad kõigi loetletud tahkekütuse seadmete ühendamiseks tellis, ISOKERN või metallist korstnatega.


OVAALNE KORSTNATORU

Telliskorsten on roostevabast terasest AISI 316L ovaalsete suitsutorudega lihtsalt renoveeritav. Ovaalset korstnatoru saab tellida mitut erinevat mõõtu. Korstnatoru tarneaeg on 2-3 nädalat.


MOODULKORSTEN ON TARK VALIK!

Korstnad tuleb paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile ja kasutades originaal korstnatarvikuid. Korstnad, mis toetuvad vahelae- ja sarikakinnitusele on fikseeritud turvaliselt. Korstna katuse läbiviiku paigaldatakse metallist katusekatik. Korstnad, mis paigaldatakse maja fassaadile kinnitatakse erinevat tüüpi korstna seinakinnituste abil.
Soovitus! Moodulkorsten ei tekita sademetega probleeme, kui korstna otsa on paigaldatud korstnamüts.


MIDA TULEB TEADA KORSTNA VALIMISEL?

 1. Millele tuleb pöörata tähelepanu korstna valimisel?
  Uue kütteseadme paigaldamisel või vana kütteseadme uue vastu vahetamisel tuleb valida ka sobiv korsten – selle läbimõõt ja kõrgus peavad olema optimaalsed, puhastamine peab olema mugav, soojusisolatsioon piisav, lisaks tuleb võtta arvesse, et korstna süsteem peab sobima valitud kütteseadmele.
 2. Millal on parem paigaldada moodul korstnasse ja millal topeltseinaga moodul?
  Korstnasse paigaldatud moodul on telliskivikorstna täiendus, mis paigaldatakse selleks, et kaitsta korstnat kuumuse ja agressiivse kondensaadi lõhkuva mõju eest. Topeltseinaga moodul paigaldatakse kõige sagedamini siis, kui puudub telliskivikorsten või kui olemasolevasse telliskivikorstnasse pole võimalik paigaldada valitud kütteseadmele sobiva läbimõõduga moodulit.
 3. Millised on peamised korstnatele esitatavad nõudmised?
  Kõik toodetavad korstnad peavad olema sertifitseeritud ja vastama kohustuslikele EL standardite nõuetele. Metallist korstnatele esitatavad nõuded:
  • mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus;
  • tulekindlus;
  • hügieenilisus ja keskkonnasõbralikkus, hermeetilisus;
  • kasutusohutus;
  • pikaajalisus.
 4. Millised peavad olema vahekaugused korstna (telliskivikorstnasse paigaldatud mooduli) ja süttivate materjalide vahel?
  Faktilised lubatavad minimaalsed vahekaugused korstna välispinna ja süttiva materjali vahel peavad olema kehtestatud võttes arvesse mooduli süsteemi märgise sildil (tootja poolt deklareeritav vahekaugus) ning riiklikes õigusaktides toodud vahekaugusi. Kui õigusaktides ja mooduli märgistuses on vahekaugused erinevad, tuleb lähtuda suuremast lubatavast vahekaugusest süttivate materjalide suhtes. Paigaldades korstnaid, mille kaudu eemaldatakse põlemissaadused gaasiseadmetest, tuleb juhinduda gaasisüsteemide hoonetesse paigaldamise eeskirjadest ning korstnate paigaldus- ja ekspluatatsioonijuhendist. Paigaldades mooduleid, mille kaudu eemaldatakse põlemissaadused tahkekütusega kütteseadmetest, tuleb juhinduda tahkekütusel töötavate kütteseadmete hoonetesse paigaldamise eeskirjadest, alates 01.05.2014 jõustuvatest tahkekütusel töötavate küttesüsteemide tuleohutuseeskirjadest ning moodulite paigaldus- ja ekspluatatsioonijuhendist.
 5. Kas korstna paigaldamiseks tuleb kutsuda spetsialist?
  Probleemide vältimiseks tulevikus on ohutu, korras ja nõuetele vastava mooduli paigaldamisel vajalik kvalifitseeritud spetsialisti abi.
 6. Milline on korstna õige hooldus?
  Põhireegel – mitte kütta katelt või kaminat selleks mitte sobiliku kütusega (näiteks plast- või kummitoodetega jms), samuti puidutööstuse jäätmetega. Korstnaid tuleb puhastada vähemalt kord kvartalis kütteperioodi jooksul ja enne kütteperioodi algust.
 7. Millised on kõige sagedasemad tulekahju põhjused?
  Korstnad on paigaldatud eirates tehnilisi nõudeid ning tootja soovitusi. Korstnate vale ekspluateerimine, korstnate tootmiseks ja paigaldamiseks on kasutatud mittesobilikke materjale.
 8. Milliseid dokumente peab kliendile esitama edasimüüja?
  Tootja kvaliteedikontrolli süsteemi sertifikaadi koopia, korstnate kasutusomaduste deklaratsioonid, korstna süsteemi elementide paigaldus- ja ekspluatatsioonijuhend.

Vilpra Moodulkorstnad DW25

Vilpra Moodulkorstna tehase tutvustus video 2011

Tutvu tootega:

Uuendatud: 10.08.2023