blog_hero_1.jpg

Kütuse valimine

Kasuta alati kvaliteetset küttepuud, et tagada kamina optimaalne küttevõime. Muude kütuste kasutamine võib kaminat kahjustada.

Kvaliteetne küttepuu peab olema nii kuivanud, et selle niiskussisaldus on maksimaalselt 20%.

Selleks peab puit olema hiljemalt talvel või varakevadel halgudeks lõhutud. Lõhutud puud tuleb selliselt riita laduda, et nende ümber pääseb õhk liikuma. Riidad peavad olema pealt kaetud, et vältida liigse vihmavee halgudesse imbumist. Halud tuleb sügisel tuua siseruumidesse, et neid talvel kasutada.

1 kg kvaliteetsest küttepuust saadav energiahulk varieerub väga vähe. Samas varieerub olulisel määral eri puuliigist saadud halgude erikaal. Näiteks teatud mahuline kogus kaske annab vähem energiat (kWh) kui sama mahuline kogus tamme, sest tammel on suurem erikaal.

1 kg kvaliteetsest küttepuust saadakse umbes 3,8 kWh energiat, 1 kg täiesti kuivast küttepuust (niiskusesisaldus 0%) saadakse umbes 5 kWh energiat, 60% niiskusesisaldusega küttepuust saadakse aga ainult umbes 1,5 kWh/kg.

Niiske puidu kasutamise tagajärjed

  • tahma ja nõe kogunemine kaminaukse klaasile, kaminasse ja korstnasse
  • kaminast saab vähe sooja
  • kaminasse, suitsutorusse ja korstnasse koguneva nõe tõttu võib tekkida korstnatulekahju
  • tuli võib ära kustuda

Ettevaatlik tuleb olla järgnevate materjalidega

  • majapidamispraht, kilekotid vms
  • värvitud või immutatud puit (väga mürgine)
  • puitlaastplaat või vineer

Need võivad kahjustada toodet ja saastata atmosfääri.

NB! Ärge kunagi kasutage tulesüütamiseks kergestisüttivaid vedelikke nagu bensiin, kerosiin ja piiritus. Need võivad põhjustada nii suuri kehavigastusi kui ka tootekahjustusi.


Uuendatud: 09.02.2020