Dovre_tulesuutaja_Ring_of_Fire_firelighter_suutamine.jpg

Küttekolletest algavate tulekahjude ennetamine

  • Ära küta katkist kütteseadet.
  • Hoolda kütteseadet ja korstent regulaarselt. Korstna pühkimine peab toimuma vastavalt vajadusele (alati peale 4000 kg halupuude ära kütmist) ja toote juhenditele. Eramus tohib ise korstnaid puhastada kuid kord 5 aasta jooksul peab selle töö tegema kutseline korstnapühkija. Ridaelamus ja korteris peab tegema seda tööd vaid kutseline korstnapühkija. Vähemalt 1 kord aastas või vastavalt vajadusele.
  • Kasuta vigade likvideerimiseks elukutselise pottsepa teenust.
  • Ära pane põlevmaterjali liiga lähedale kütteseadmele (küttepuud, diivan, vaip, kardinad, mööbel). Tulekahju võib tekkida soojusülekandest või lenduvast sädemest.
  • Ära lahku kodust ega mine magama enne kui kütmine on lõppenud.
  • Ära küta ahju liimpuidu, saepuruplaadi, olmejäätmetega, prügiga jne-ga. Kasuta kütmiseks vaid alla 20% niiskusega kuivi halge.
  • Küta mõistusega (ära küta üle). Lubatud maksimaalsed kütusekogused leiate toote juhendist.
  • Tühjenda küttekolle tuhast ja sütest alles peale nende jahtumist. Veendu, et tuhas ei oleks hõõguvaid tükke. Soovitatav oleks kollet ja tuhasahtlit tuhast tühjendada kütmisele järgneval päeval.
  • Ära sulge siibrit, kui näed lahtist tuld või siniselt hõõguvaid söetükke. Paigalda kütteseadmega samasse ruumi kindlasti vingugaasi- ja suitsuandur.

NB! Kutseline korstnapühkija peab vormistama puuduste kohta vastava ettepaneku ja kui kõik korras siis akti. Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/13354895


Uuendatud: 10.08.2020