LaNordica_puupliit_Family_45_BI.jpg

Keskküttesüsteemid ja pliidid

Kuna energiaallikad muutuvad järjest kallimaks ning keskkonnanormid karmistuvad, tuleb leida võimalusi, kuidas olemasolev energia hulk võimalikult efektiivselt ära kasutada.

Selleks on sobivaim lahendus keskküttesüsteem, kus kõigi majas kasutatavate küttekollete toodetud energia kogutakse kokku ja salvestatakse. Kogutud energia edasi kandmiseks ning salvestamiseks sobib kõige paremini vesi. Seetõttu oleme koostöös oma partneritega välja töötanud kogu maja kütmiseks sobivad terviklahendused.

Loomulikult tuleb igale üksikule objektile läheneda individuaalselt. Siiski saab välja tuua enamlevinud süsteemide tööpõhimõtte (näiteks keskkütte pliidid).

Tänapäevase keskküttesüsteemi “süda” on akumulatsiooni paak, kuhu kogutakse kõigi süsteemi ühendatud energiaallikate toodetud energia ning kasutatakse seda vastavalt vajadusele ruumide kütmiseks.

Keskküttesüsteemi ühendamiseks sobivad keskküttekatlad, –pliidid, -kamina- ja ahjusüdamikud, -valmiskaminad ning saunaahjud, millele on sisse ehitatud “veesärk”.

Uudse lahendusena leiavad keskküttesüsteemides üha laiemat kasutamist päikesepaneelid.

Päike ei ole täielikuks alternatiiviks gaasile või elektrile, aga on abiks neile ja teistele kütteliikidele. Piisava päiksekiirguse korral tagab optimeeritud süsteem kogu sooja tarbevee vajaduse. Kuna aastas on „kehvemaid” kuid (november-jaanuar), võib päikseenergiaga toota majapidamises vajaminevat sooja vett kuni 75% ulatuses. Soojavee süsteeme saab automatiseerida ja siduda teiste kütteallikatega nii, et teie vajadused on igati tagatud.

Päikesepaneelid on töövalmis ka -32 0C juures. Arusaadavalt on sellise karmi tingimuse juures tootlikus väiksem. Hea küttevõimsus saavutatakse aga juba nullilähedase temperatuuri juures.

Vett saab soojendada ka pilvise ilma korral, ehkki pilvituse korral on päikesepaneeli tootlikus madalam, on ta ikkagi võimeline vett soojendama. Kui ilm on lauspilves või sajab, on võimalik elektri, gaasi või muu küttega tõsta veetemperatuur vajalikule tasemele. Selle lahenduse saab automatiseerida ja teil ei ole põhjust muretseda halva ilma puhul sooja vee pärast.

Päikesepaneelid ei ole katusel liigselt silmatorkavad, kui katusele on paigaldatud ainult päikesepaneel, sulandub see sinna üldjuhul suurepäraselt. Meie paneelid on väga õhukesed ja lihtsad paigaldada. Kasutades lisaraame saab neid monteerida erineva nurgaga katustele, seinale või isegi maapinnale. Oluline, mida tuleb paneeli asukoha valikul arvestada, on see, et ta peab asetsema täpselt lõuna suunas ja oleks piisava nurga all, vähemalt 30-60°.

Päikesepaneelid on hooldusvabad. Tavaoludes ei vaja paneel mingit hooldust. Täites küttesüsteemi glükooliga (külmumiskindel vedelik) on seda aeg-ajalt vaja kontrollida ja vajadusel lisada või vahetada. Olenevalt torustiku pikkusest ja kollektorite kogusest, on süsteemi glükoolilahuse maht kümnest kuni mõnekümne liitrini.

Päikeseenergia on täna ja ka tulevikus tasuta. Vaatamata sellele, et meie kliimaoludes on päikest vähem, on päikesekütte paneelid suutelised soojust tootma ca 9 kuud kalendriaastas. Järelikult on see ühekordne investeering arukas otsus. Paneelidele annab tootjatehas 20 aastase töövõime garantii, tegelik tööiga on oluliselt pikem. Kogu süsteem on lihtne ja töökindel ega nõua suurt lisaenergiat (tsirkulatsioonipump, paisupaak, juhtelektroonika ja boiler kuhu akumuleeritud soojus läheb).


Uuendatud: 17.06.2020