Cebud_soojamuurimoodulid_CMA_ja_kamin_Invicta_KAZAN_GA_1.jpg

CMA soojamüürimoodulid ja -süsteemid Cebud

CEBUD kasutab salvestusmoodulite valmistamisel uusima põlvkonna materjali – suure soojussalvestusvõimega tulekindlast šamottbetoonist keraamilist massi. Ainulaadne patendiga kaitsud koostis kaubandusliku nimetusega AKUBET võimaldab saavutada väga head soojussalvestamist ja -juhtivust materjali väikseima paisumise juures. Ühes materjalis selliselt valitud parameetrid võimaldavad konstrueerida maailma parimaid ja ohutumaid soojusvaheteid ja kaminakeresid.

Võrreldes tavapärasest šamotist liitmikuga, mille tihedus on 1,7–2,1 kg/dm3, on AKUBETist moodulitel tihedusega ~2,85 kg/dm3 enam kui 50% suurem soojusladestusvõime, ühtlasi aga suurepärane soojustagastus ja ebatavaline püsivus. Just need kolm ühes materjalis ühendatud omadust eristavad AKUBETi teiste šamottide ja hariliku tulekindla betooni hulgas. Sellest materjalist vormitud ülipüsivad kompaktsete mõõtmetega küttemoodulid võimaldavad ehitada nägusaid ja samas väga tõhusaid küttepindu, soojusvaheteid ja nn sooje kaminakeresid, mille kasutegur 20 kg küttekoldesse laaditud puidu energiatagastuse puhul on koguni 80–90%, andes mõneteistkümne tunni peale jagatuna koguni kuni 70 kWh soojust.

Sellise kaminahju kaal küündib sageli 2000 kg-ni, tänu millele on võimalik ära kütta isegi 200 m2 suuruse pindalaga maja, ja seda keskmiselt kahe puusületäiega ööpäevas. Keraamilised soojussalvestusmoodulid võimaldavad soojusvahetit väga kergelt, lihtsalt ja kiiresti paigaldada. CMA sisekuju tasandab tänu äralõigatud nurkadele mittevajalikud takistused, mis hõlbustab märgatavalt heitgaaside väljavoolu. CMA süsteemis on võimalik peaaegu suvaliselt vormida heitgaaside väljavoolu süsteemi ja kogu soojusvaheti kuju.

AKUBET – parim šamott kaminahjude ehitamiseks

 • suurim soojussalvestavus
 • parim soojustagastus
 • suurim püsivus

CMA – soojustagastus- ja -salvestussüsteem

CMA süsteemi soojusvaheti suurus arvutatakse välja lihtsa põhimõtte järgi: 1 kg koldes põletatavate kuivade puude kohta võetakse 70–130 kg soojussalvestusmassi (esimene ja järgmine puusületäis). Sellise suhte juures kõigub kogu kaminahju (ehk kolde – küttesüdamik koos keraamiliste soojussalvestusmoodulitega) kasutegur 80–90% vahel. Kui 770 kg kaaluva AKUBETist soojussalvestusmassi juures suurendada koldesse laaditavat puidusülemit 11 kg võrra, võimaldab süsteem suurendada soojustagastust enam kui kolm korda ja pikendada soojuskiirgusperioodi 8–12 tunnini.

Seda näidet illustreerib 18st CMAst koosneva väga tüüpilise süsteemi skeem (11 kg põlemine annab lisaks 35–38 KWh jagatuna mõneteistkümne tunni peale). Sealjuures ei vähene põlemise ajal koldesse juhitava õhu hulk, mistõttu ei ole häiritud põlemisprotsessi korrapärane ja keskkonnasäästlik toimimine. Lühikese põlemisajal jooksul (1–2 tundi) koldes toodetud väga suur hulk energiat juhitakse otse soojusvahetini, mis tagastab selle, enne kui see korstnasse läheb. Heitgaasid jahutatakse temperatuurini suurusjärgus 130–200 °C, vaheti massis sisalduv heitgaasidest saadud soojus aga kiiratakse ühtlaselt välja pika aja jooksul (8–12 tundi) hulgal, mis on kohandatud vastavalt maja soojustarbele sel ajal. Sel moel välditakse kaminas tule tegemisega ruumide ülekütmise efekti, mis suurendab märgatavalt kaminahju kasutusmugavust.


Sagedamini kasutatavate CMA soojamüürimoodulite näidisskeemid

Cebud soojamüürimoodulite CMA skeemid


CMA MOODULITE NÄITLIKUD EHITUSSÜSTEEMID KAMINAHJU KORPUSES

Cebud ahjukolde paigutusskeemid

CMA salvestavaid mooduleid saab hõlpsas sobitada erinevate küttekeha südamiku seadistustega korstna suhtes ning kujundada peaaegu suvaliselt nende süsteemi ja paigutust. Järgides tavalise korstnalõõri parameetreid (umbes 12 Pa), saab heitgaaside ühesuunalise liikumise korral reguleerida nende pikkust ja süsteemi maja konkreetsetele tingimustele vastavalt. Mooduleid saab paigutada ka horisontaalselt, ehitades nn sooja lavatsi ehk leso. Korstnalõõri piisav suurus (ristlõikepindala) peab vastama CMA mooduli sisekanali ristlõikepindalale, mille ligikaudne läbimõõt on 180 mm. Neid võib kasutada ka, kui korstnalõõri läbimõõt on umbes 160 mm või loomulikult ka suurem, kuna seda nõuavad südamiku mõõtmed – ukse suurus.

Vastavatesse kohtadesse, harilikult CMA-süsteemi alaossa, paigaldatakse nn puhasti, et mooduleid oleks võimalik puhastada. Moodulite ühendamiseks soovitab tootja kasutada spetsiaalset pottsepaliimi (nt. Grafitherm, Universal HM) või pottsepasegu.

Tähelepanu!

Esmakordsel kasutamisel, enne tavapärase kasutamise algust tuleb kõigepealt väga väikese puiduhulgaga (umbes 3 kg/h) ja madalal temperatuuril kuivatada korralikult paigaldatud soojusvahetit. Temperatuuri tuleb tõsta nii aeglaselt kui võimalik, kuni on saavutatud normaalne töötemperatuur (paigaldamiseks volitatud asjatundliku pottsepa suuniste kohaselt).

Akubet-materjalist valmistatud soojust salvestavate soojusmoodulite eelised:

 1. Toodetud AKUBETist – uusima põlvkonna raskest komposiitmaterjalist, parendatud kütmis parameetritega tulepüsivast šamottbetoonist. Võimaldavad väikestesse korpustesse ehitada suuri paigaldisi ning kütta ära tervet maja 8–12 tunni jooksul.
 2. Tõstavad kogu küttesüsteemi tootlikkust 80–90% võrra ning võimaldavad koguda suurte majade kütmiseks vajaminevat suuremat hulka soojust (kuni 70 Kwh).
 3. Parendatud läbikandvus ja täiendav küttepind võivad suurendada paigaldise võimsust koguni kuni 9 kW-ni 8-tunnise kütmise aja korral või reguleerida seda vastavalt tänapäevaste energiasäästlike majade vajadusele.
 4. Kaminaga võrreldes võimaldavad pikendada ahju kütmise aega keskmiselt 8–12 tunni võrra.
 5. Soojust salvestava soojusvahetita kaminaga võrreldes võimaldavad vähendada põletatava puidu kogust praktiliselt kuni kolm korda. Koos soojust salvestava koldega võimaldavad kuuekordselt vähendada küttekulusid gaasiküttega võrreldes.
 6. Kütavad infrapunalainekiirgusega, luues tervisliku, loodusliku ja laminaarse küttesüsteemi, mis pakub suuremat soojatunnet.
 7. Võimaldavad mitmel moel kujundada heitgaaside väljumisteed, jäädes kamina korpuses hõlpsas varjatuks. Nende paigaldus on lihtne ja kiire ega nõua pottsepatööde alaseid eriteadmisi.
 8. Keraamilised soojust salvestavad moodulid ja AKUBET-materjal ise on kaitstud patentidega.
 9. Šamottmaterjalina on neil hügieenitunnistus ning nad vastavad Poola standardite PN-EN 13229:2002/A1 ja PNEN 10081 nõuetele.
 10. Pooltooted on projekteerijatele käesaadavad PaleeCADis

Tutvu lähemalt CMA soojamüürimoodulitega


Uuendatud: 21.11.2020